opis_strony2
Rada LGD zakończyła ocenę wniosków w ramach konkursu nr 17 PDF Print Email
l, d, F Y H:i

W dniu 17.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD związane z oceną zgodności operacji z Lokalną Strategią

Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji, wyborem operacji do dofinansowania oraz ustaleniem kwoty wsparcia

w ramach działania:

Przedsięwzięcie 1.2.3 Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia


 Lista operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych do dofinansowania/lista operacji niewybranych do dofinansowania

 Rejestr interesów Członków Rady LGD "Chata Kociewia"       

 Protokół z posiedzenia Rady LGD "Chata Kociewia

             Lista obecności z posiedzenia Rady

             Deklaracje bezstronności

             Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

             Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

             Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania