opis_strony2
II WYJAZDY STUDYJNE

Tytuł projektu:
Wyjazdy studyjne w ramach prowadzonych działań związanych z wymianą doświadczeń LGD.Cel strategiczny:
Zwiększenie dochodowości mieszkańców z produkcji i usług lokalnych poprzez wsparcie MŚP w działaniach inwestycyjnych w tworzeniu miejsc pracy i promocji lokalnych produktów i usług.

Cele projektu:
Wymiana doświadczeń w zakresie podnoszenia wartości produktów lokalnych,
Stworzenie produktu turystycznego (rozwój oferty turystycznej), integracja mieszkańców LGD wokół wspólnych zadań, współpraca z innym krajowym LGD.


Zakres projektu:
W ramach projektu zorganizowany zostanie jeden dwudniowy wyjazd po obszarze LGD Wstęga Kociewia i LGD Chata Kociewia. Przewiduje się następujące działania do wyjazdy jednodniowego:
- rezerwacja autobusu,
- wynajęcie przewodnika po Kociewiu,
- rezerwacja miejsca na przerwę kawową, obiad.

Jeden pięciodniowy wyjazd do Irlandii do zaprzyjaźnionych LAG Ballyhoura oraz LAG West Limerick Resources, przedsięwzięcie obejmuje:
- rezerwację samolotu,
- rezerwację hotelu,
- Irlandczycy przedstawiają plan działań i program podczas pobytu LGD Chata Kociewia w Irlandii.

Planowane rezultaty:
Organizacja jednego wyjazdu studyjnego do Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia. Organizacja jednego wyjazdu studyjnego na teren zaprzyjaźnionych LAG na terenie Irlandii.
Przewiduje się, że wyjazd na terenie Polski obejmie 30 osób z LGD Chata Kociewia i 30 osób z LGD Wstęga Kociewia.
Wyjazd do Irlandii obejmuje 15 osób z LGD Chata Kociewia

Początek realizacji:
Kwiecień 2007r.

Zakończenie realizacji:
Październik 2007r.
Partnerzy projektu:
LGD Wstęga Kociewia, LAG Ballyhoura, LAG West Limerick.