opis_strony2
III "PEŁNA CHATA"...

Tytuł projektu:
"Pełna Chata" - utworzenie sieci współpracy lokalnych przedsiębiorców oraz systemu stałej wewnętrznej promocji marki Z Kociewia metodą warsztatów LOG


Temat strategiczny:
Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom.
Cel strategiczny:
Podniesienie konkurencyjności lokalnych produktów i usług

Cele projektu:
Stworzenie sieci współpracy lokalnych przedsiębiorców.
Zwiększenie wiedzy dotyczącej rozwoju lokalnej gospodarki.


Zakres projektu:
W ramach projektu obędą się spotkania i szkolenia przedsiębiorców z zakresu lokalnego ożywienia gospodarczego. Ma to na celu nawiązanie i utworzenie sieci współpracy lokalnych przedsiębiorców. Służyć to będzie podniesieniu konkurencyjności lokalnych firm na rynku wewnątrz i poza terenem Chaty Kociewia.
Prowadzona będzie także poprzez lokalne media stała promocja Lokalnej Grupy Działania - w celu zapewnienia przepływu informacji wewnątrz LGD oraz informowaniu społeczeństwa o zamierzeniach i osiągnięciach LDG. Chcemy wydawać, co dwa miesiące wkładkę do lokalnego dziennika, w której będziemy opisywać działalność LGD.
Utworzenie sieci współpracy przedsiębiorców
Miesiąc pierwszy - Zebranie informacji o firmach i instytucjach działających w pokrewnych branżach 1 m-c
Miesiąc drugi - zorganizowanie spotkania z przedsiębiorcami - 1 m-c
Miesiąc trzeci - Przeprowadzenie warsztatów dla 50 osób z zakresu lokalnego ożywienia gospodarczego (cykle po 25 osób) - 8 miesięcy
- ustalenie programu i uczestników warsztatów- 2 m-ce
- przeprowadzenie naboru 1 cykl - 1 m-c
- warsztaty 1 cykl - 3m-ce
- przeprowadzenie naboru 2 cykl - 1 m-c
- warsztaty 2 cykl - 3m-ce
Prowadzenie stałej akcji promocji wewnętrznej marki Chata Kociewia
Przygotowanie publikacji dla gazet lokalnych raz na 2 miesiące - 6 wkładek - 12 miesięcy

Planowane rezultaty:
1. Utworzenie sieci współpracy lokalnych przedsiębiorców
2.Przeprowadzenie warsztatów dla 50 osób z zakresu lokalnego ożywienia gospodarczego.
3.Prowadzenie stałej akcji promocji wewnętrznej LGD Chata Kociewia - 6 wkładek do lokalnej gazety

Początek realizacji:
I miesiąc po podpisaniu umowy na realizację II schematu.

Zakończenie realizacji:
Grudzień 2007r.

Partnerzy projektu:
Lokalni przedsiębiorcy, media, starostwo powiatowe w Starogardzie Gd., urzędy gmin - członkowie LGD