opis_strony2
VII OD ZAMKU DO ZAMKU

Tytuł projektu:
Od Zamku do Zamku - uporządkowanie części zasobów naturalnych i kulturowych obszaru LGD Chata Kociewia.


Temat strategiczny:
Jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

Cel strategiczny:
Wykorzystanie kociewskich zasobów naturalnych i kulturowych w kreowaniu nowych kierunków i wzmacnianie istniejących kierunków turystyki i działalności gospodarczej, usługowej, agroturystycznej.

Stworzenie produktu turystycznego (rozwój oferty turystycznej), integracja mieszkańców LGD wokół wspólnych zadań, współpraca z innym krajowym LGD.


Zakres projektu:

1. Przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na realizację projektów w ramach Programu Odnowy Wsi na terenie 8 gmin objętych tym działaniem.

2. Przeprowadzenie analizy rzeki Wierzycy wraz z opracowaniem projektów technicznych wraz z uwzględnieniem możliwych do przygotowania w ramach projektu szlaków:

a. wodnych: na rzekach Wierzycy oraz możliwych do przepłynięcia jej dopływów: np.: Węgiermucy, Piesienicy, Wietcisy; na rzece Wdzie, oraz na jeziorach łączących się między sobą np. jezioro Sumińskie i Borzechowskie,

b. rowerowych - szlaki dawnymi liniami kolejowymi, szlaki leśne, szlaki przy wodach,

c. konnych - ustalenie po jakich terenach możliwe jest uprawianie jeździectwa konnego i jest to jednocześnie zgodne z prawem,

d. szlaki do nart biegowych,

e. pieszych,

f. szlaki tematyczne - np. szlakiem starych Kościołów i Kaplic, szlaki pamiątek po II wojnie światowej - np. prowadzonych działań wojennych, szlaki ekologiczne, szlaki ekomuzeów.

3. Projekt obejmuje przygotowanie map niezbędnych do sporządzenia dokumentacji technicznej.

4. Wykonanie 9 projektów technicznych - 8 na potrzeby odnowy wsi i 1 na potrzeby stworzenia szlaku rzeką Wierzycą ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury (pomosty, punkty przystankowe, przenoski, tablice informacyjne) dla szlaku wodnego Wierzycy.

5. Zaprojektowanie jednolitego oznakowania dla szlaków turystycznych na obszarze LGD - wykonanie około 15 projektów tabliczek turystycznych - informacyjnych, kierunkujących, oznakowujących zabytki, pomniki przyrody wraz z krótkim opracowaniem dotyczącym ujednoliconego systemu i sposobów znakowania.

6. Organizacja imprezy promocyjnej - rozpoznawczego spływu wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej o jednolitym oznakowywaniu szlaków turystycznych - organizacja 2 spotkań informacyjnych dla zainteresowanych samorządów, podmiotów prowadzących działalność agroturystyczną, organizacji pozarządowych, biur podróży i innych podmiotów promujących turystykę na Kociewiu.

7. Opracowanie i druk ulotek i folderów.

Planowane rezultaty:
Zostanie przygotowanych 8 projektów dokumentacji technicznej do Odnowy Wsi
Pozostałe 3 gminy - Stara Kiszewa, Zblewo, Starogard Gdański, Skarszewy zaprojektują szlak wodny rzeką Wierzycą,
Ponadto przewiduje się organizację 3 spływów kajakowych w ciągu roku.
Rezultatem realizacji projektu jest także liczba turystów, którą szacuje się na ok. 80 osób

Początek realizacji:
2 mies. od podpisania umowy na II schemat
Zakończenie realizacji
Grudzień 2007r.

Partnerzy projektu:
Dzieci i młodzież z terenu LGD, prowadzący działalność agroturystyczną na obszarze LGD, samorządy terytorialne, turystyczne organizacje pozarządowe, szkoły z terenu LGD. LOT Kociewie, samorządy gminne, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, podmioty gospodarcze branży turystycznej, LGD Wstęga Kociewia