opis_strony2
VIII PORTAL CHATA KOCIEWIA

Tytuł projektu:
Utworzenie, utrzymanie i aktualizacja portalu internetowego Chaty Kociewia.


Temat strategiczny:
Jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

Cel strategiczny:
Wykorzystanie kociewskich zasobów naturalnych i kulturowych w kreowaniu nowych kierunków i wzmacnianie istniejących kierunków turystyki i działalności gospodarczej, usługowej, agroturystycznej.

Cele projektu:
Kształtowanie wizerunku turystycznego Kociewia.


Zakres projektu:
Stworzenie, utrzymanie i administrowanie portalem zawierającym wszelkie informacje o Chacie Kociewia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: rękodzielnictwa, atrakcji turystycznych, bazy hotelowej, agroturystycznej itd. Do portalu zostaną "przyłączeni" wszyscy uczestnicy projektu. Posiadać będą własną pocztę.
Portal będzie interaktywny tzn. np. uczestnicy zamieszczać będą na bieżąco informacje o np. stanie wolnych miejsc w swoich gospodarstwach agroturystycznych itd. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wymiany informacji w czasie rzeczywistym.

Wykonanie portalu internetowego obejmującego następujący zakres materiałów:
informacje o LGD Chata Kociewia,
informacje o możliwości spędzania wolnego czasu na Kociewiu,
informacje o gospodarstwa agroturystycznych,
mapy turystyczne i opracowania szlaków wykonane w ramach działań LGD,
pełna informacja na temat rękodzieła kociewskiego oraz twórców rękodzieła na terenie Kociewia począwszy od informacji historycznych skończywszy na twórcach współczesnych,

przede wszystkim jednak będzie to swego rodzaju e-biuro podróży, poprzez stronę turyści będą mogli kontaktować się z wynajmującymi miejsca w gospodarstwach agroturystycznych, hotelach i motelach na terenie LGD,

ponadto będzie to stały przekaźnik informacji pomiędzy zainteresowanymi użytkownikami o dostępnych atrakcjach turystycznych w postaci wypożyczalni rowerów, nart kajaków, łódek, dostępności do restauracji, kawiarni, barów, o ilości miejsc noclegowych w poszczególnych miejscowościach.
Po wykonaniu portalu przewiduje się systematyczne administrowanie stroną internetową, modyfikacje i aktualizacje stron internetowych oraz zarządzanie skrzynkami pocztowymi.

Planowane rezultaty:

zwiększenie liczby turystów odwiedzających Kociewie o 2% po roku funkcjonowania portalu,
zwiększenie dochodów podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne o 3% w ciągu roku od początku funkcjonowania portalu,
przewiduje się, że bezpośrednio w projekcie uczestniczyć będzie około 50 podmiotów prowadzących działalność agroturystyczną, około 20 podmiotów świadczących usługi okołoturystyczne.
b.dobra wymiana informacji pomiędzy uczestnikami projektu.

Początek realizacji

1 miesiąc po podpisaniu umowy na realizację II schematu
Zakończenie realizacji
Grudzień 2007r.

Partnerzy projektu
LOT Kociewie, Stowarzyszenia związane z twórczością regionalną i regionalizmem, Samorząd terytorialny, Organizacje zrzeszające prowadzących działalność agroturystyczną, podmioty gospodarcze prowadzące działalność usługową okołoturystyczną.