opis_strony2
Małe projekty: 31 marzec - 29 kwiecień PDF Print Email

 

29 kwiecień 2010 rok

Zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2. Do biura wpłynęły 22 wnioski na łączną kwotę około 326 513 tys. Kolejne spotkanie Rady, która dokona oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełnienia kryteriów wyboru, odbędzie się 14.05.2010 r.

  ZAŁĄCZNIK NR 2 Lista złożonych wniosków w ramach konkursu


strona_nowa

 

31 maj 2010 rok

Odbyło się wspólne posiedzenie Rady, podczas którego wybrano operacje do finansowania, Rada zatwierdziła 21 operacji, które przeszły pozytywną ocenę, natomiast 1 operacja otrzymała ocenę negatywną i została odrzucona. Dokumentacja konkursowa została przekazana dnia 11 czerwca do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

  ZAŁĄCZNIK NR 15 Lista ocenionych operacji

strona_nowa

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW