opis_strony2
Małe projekty: 31 marzec - 29 kwiecień PDF Print Email


29 kwiecień 2011 rok
Zakończyliśmy nabór wniosków na działanie MAŁE PROJEKTY. Do biura LGD wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 458 013,28 zł.

W ciągu najbliższych dni wnioski zostaną przekazane Przewodniczącej Rady, a następnie Członkom Grupy Roboczej, którzy sprawdzą wnoski pod wzgledem spełnienia kryteriów wyboru oraz zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju a następnie swoje oceny przkażą wszystkim Członkom Rady LGD.


 ZAŁĄCZNIK NR 2 Lista wniosków złożonych w siedziebie LGD Chata Kociewia w ramach konkursu nr 4 

strona_nowa


18 maj 2011 rok 
LISTA OCENIONYCH OPERACJI -
UWAGA: Wnioski, które otrzymały mniej niż 16 punktów podczas oceny z lokalnymi kryteriami wyboru nie mogą zostać wybrane do dofinansowania z przyczyn proceduralnych


 ZAŁĄCZNIK NR 15 Lista operacji ocenionych 

strona_nowa


30 maj 2011 rok

Rada podjęła uchwały o wybraniu operacji do finansowania oraz zatwierdziła listy operacji wybranych i operacji niewybranych do finansowania (wybrano 21 wniosków, wysokość dofinansowania wyniosła 378 807,87 zł.). Cała dokumentacja wraz z wnioskami beneficjentów została przekazana dnia 10 czerwca do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.


 ZAŁĄCZNIK NR 21 Lista operacji wybranych do finansowania

strona_nowa


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI