opis_strony2
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 30 czerwiec - 29 lipiec PDF Print Email

29 lipiec 2010 rok

29 lipca 2010 roku, w czwartek zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Do biura wpłynęło 7 wniosków na łączą kwotę 1 363 775,00 zł.


Lista wniosków o dofinansowanie z dnia 29 lipca 2010 r.:

1. CHK/M/3/1/2010 - Przekształcenie budynku gospodarczego na obiekt turystyczny. - Gmina Lubichowo;

2. CHK/M/3/2/2010 - Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez rozbudowę budynku restauracji. - Gmina Starogard Gdański;

3. CHK/M/3/3/2010 - Rozszerzenie działalności o skup, magazynowanie oraz przetwórstwo grzybów. - Gmina Lubichowo;

4. CHK/M/3/4/2010 - Założenie firmy usługowej - projektowanie ogrodów i terenów zielonych. - Gmina Skarszewy

5. CHK/M/3/5/2010 - Uruchomienie działalności usługowej, wspomagającą produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt, konserwacja, naprawa oraz sprzedaż hurtowa maszyn. - Gmina Skórcz;

6. CHK/M/3/6/2010 - Stworzenie nowoczesnego i ekologicznego przedsiębiorstwa agroturystycznego "Siedlisko". - Gmina Skarszewy;

7. CHK/M/3/7/2010 - Rozwój o nowe usługi turystyczne. - Gmina Starogard Gd.


Kolejny etap to ocena, Członkowie Grupy Roboczej będą oceniali zgodność operacji z Lokalna Strategią Rozwoju. Te wnioski, które otrzymają pozytywną ocenę zgodności zostaną poddane kolejnej ocenie, tym razem po względem spełniania kryteriów wyboru.                              


strona_nowa
12 sierpień 2010 rok    
 Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, ocenie poddano wszystkie wnioski pod względem spełniania kryteriów wyboru oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.                            


strona_nowa
26 sierpień 2010 rok


Ostatnie spotkanie i ostateczne decyzje, Rada zatwierdziła listę wniosków wybranych do finansowania. LGD ograniczona wysokością środków dostępnych w danym konkursie musiała odrzucić jeden wniosek, który uzyskał najmniejszą liczbę punktów tj. 15/45.
 

 

Tytuł operacji

Nr sprawy

Lokalizacja operacji

1

Ogrody - od projektowania przez wykonanie i ich pielęgnację

CHK/M/3/4/

2010

Jaroszewy

2

Podjęcie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorstwo obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych i ludności w zakresie działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, naprawy i konserwacji maszyn oraz sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

CHK/M/3/5/

2010

Pączewo

3

Przystosowanie budynku gospodarczego do świadczenia usług turystycznych

CHK/M/3/1/

2010

Lubichowo

4

Stworzenie gospodarstwa agroturystycznego "Siedlisko" na terenach rolniczych

CHK/M/3/6/

2010

Rusia

5

Rozbudowa budynku gastronomicznego

CHK/M/3/2/

2010

Sumin

6

Skup i przetwórstwo grzybów

CHK/M/3/3/

2010

Zelgoszcz


strona_nowa

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW