opis_strony2
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 11 sierpień - 09 wrzesień PDF Print Email

9 wrzesień 2011 rok

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach konkursu nr 5. Dobiura LGD wpłynęły 3 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 300 000,00 zł.

  ZAŁĄCZNIK NR 2 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu
strona_nowa

15 wrzesień 2011 rok

Biuro przekazało wnioski Grupie Roboczej, która oceni operacje pod kątem zgodności operacji z LSR oraz pod względem spełniania kryteriów wyboru.

  ZAŁĄCZNIK NR 15 Lista ocenionych operacji
strona_nowa

11 październik 2011 rok

Zakończyliśmy konkurs nr 5 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",
odbyło się ostatnie posiedzenie Rady LGD, która wybrała operacje do finansowania. W ramach konkursu złożono 3 wnioski z czego jedne nie uzyskał wymaganej minimalnej wartości punktów, tzn. aby projekt mógł być wybrany do finansowania musi uzyskać 30% maksymalnej liczby punktów tj. 24 pkt. (wybrano 2 wnioski, wysokość dofinansowania wyniosła 200 000,00 zł.). 19 października biuro przekazało wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  ZAŁĄCZNIK NR 21 Lista operacji wybranych do finansowania
  ZAŁĄCZNIK NR 22 Lista operacji niewybranych do finansowania 

strona_nowa

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI