opis_strony2
Odnowa i rozwój wsi: 30 wrzesień - 28 październik PDF Print Email


28 październik 2011 rok
Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach konkursu nr 6 na działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Do biura LGD wpłynęło 15 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania ok. 3 956 715 zł.
 
W ciągu najbliższych dni zwołane zostanie posiedzenie Grupy Roboczej LGD, która oceni operacje pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania kryteriów wyboru, następnie swoje oceny przekaże wszystkim Członkom Rady LGD na kolejnym posiedzeniu wspólnym Rady.


  ZAŁĄCZNIK NR 2 Lista wniosków złożonych w ramch konkursu 

strona_nowa


14 listopad 2011 rok

Podczas posiedzenia Rady LGD zatwierdziła listę ocenionych operacji. W wyniku oceny Członkowie Grupy Roboczej przyznali punkty poszczególnym projektom pod kątem kryteriów Lokalnej Strategii Rozwoju


  ZAŁĄCZNIK NR 15 Lista ocenionych operacji

strona_nowa


23 listopad 2011 rok

Odbyło się ostatnie posiedzenie Rady LGD w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr 6 "Odnowa i Rozwój Wsi". W pierwszej kolejności zajęłto się rozpatrzeniem odwołania od wcześniejszej decyzji Rady w sprawie oceny pod kątem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju, które wpłynęło 22 listopada i dotyczyło wniosku nr CHK/ORW/6/10/2011. Zgodnie z procedurą rozpatrzenie odwołania przez Radę polega na dokonaniu ponownej oceny operacji przez wszystkich Członków. Rada jednogłośnie zadecydowała iż operacja nie jest zgodna z naszą strategią, w związku z czym odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie.

W drugiej części posiedzenie Rada przystąpiła do wyboru operacji do finansowania. W drodze głosowania podjęto uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania, uchwały zatwierdzające listy operacji wybranych oraz niewybranych do finansowania w ramach LSR dla obszaru działania LGD (wybrano do finansowania 14 wniosków, wysokość dofinansowania wyniosła 3 756 715,00 zł).

 

 ZAŁĄCZNIK NR 21 Lista operacji wybranych do finansowania 
 ZAŁĄCZNIK NR 22 Lista operacji niewybranych do finansowania


strona_nowa