opis_strony2
OD ZAMKU DO ZAMKU - WIERZYCA PDF Print Email
l, d, F Y H:i

Poniżej zamieszczamy pliki dotyczące obszarów chronionych, szlaków turystycznych i stanu ekologicznego rzeki Wierzycy:

OBSZARY CHRONIONE W ZLEWNI WIERZYCY [PPT] (6,7 MB) [PDF] (3,7MB)
OBSZARY CHRONIONE W ZLEWNI WIERZYCY (WERSJA 2) [PPT] (6,7 MB) [PDF] (3,7MB)
OCENA STANU EKOLOGICZNEGO WIERZYCY [PPT] (47,4 MB) [PDF] (3,6 MB)
OPIS SZLAKU WODNEGO WIERZYCY OD STAREGO BUKOWCA DO KOLINCZA [PDF] (5,7 MB)
OPIS SZLAKU WODNEGO WIERZYCY OD STAREGO BUKOWCA DO KOLINCZA (bez djęć) [PDF] (40 KB)