opis_strony2
WNIOSEK O ZALICZKĘ DLA BENEFICJENTÓW PDF Print Email
l, d, F Y H:i

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 44/2010 z dnia 7 maja 2010 w sprawie wprowadzenia, sposobu udostępniania oraz trybu rozpatrywania wniosku o zaliczkę na operacje realizowane w ramach działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, został wprowadzony w życie formularz wniosku o zaliczkę.

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o zaliczkę PDF
Wniosek o zaliczkę excel (edytowalny)
Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę
Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów
Wzór gwarancji (pdf)
Wzór gwarancji (do edycji). xls