opis_strony2
DZIAŁAJ LOKALNIE - SZKOLENIE PDF Print Email
l, d, F Y H:i
ZAPROSZENIE!!!!!!
Dnia 27 lipca 2011 roku tj. środa w biurze Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" o godzinie 9.00 odbędzie się szkolenie dla realizatorów tegorocznych projektów w ramach Programu Działaj Lokalnie. Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:
- ogólne zasady realizacji projektów - analiza zapisów z umowy
- dokumentacja projektowa- dokumenty finansowe i inne
- wkład własny finansowy i niefinansowy - dokumentowanie pracy wolontarystycznej, wynajmu sali itp. oraz zasady przepływów finansowych co jest wkładem finansowym a co niefinansowym
- zasady wypełniania raportów częściowych i końcowych.
Proszę o potwierdzenie przybycia telefonicznie 58 560 18 82 lub mailowo: a.nadolna@/
Serdecznie zapraszamy!!!