opis_strony2
NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁAJ LOKALNIE ZAKOŃCZONY PDF Print Email
l, d, F Y H:i
Z dniem 11 maja 2011 roku zakończyliśmy nabór wniosków do programu Działaj Lokalnie VII. Do biura LGD wpłynęło 35 wniosków. W pierwszej fazie weryfikacji wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie tylko te wnioski, które są kompletne zostaną przekazane do oceny Komisji Grantowej. Wszystkim beneficjentów dziękujemy za złożenie wniosków, a jednocześnie życzymy pozytywnych ocen Komisji i pomyślnej realizacji swoich projektów.