opis_strony2
WYNIKI SPOTKANIA KOMISJI GRANTOWEJ - DZIAŁAJ LOKALNIE VII PDF Print Email
l, d, F Y H:i

Poniżej przedsawiamy wyniki spotkania Komisji Grantowej w ramach programu Działaj Lokalnie w postaci lity wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę i zostały wybrane do finansowania.

LP.
NUMER WNIOSKU
WNIOSKODAWCA
REALIZATOR
TYTUŁ PROJEKTU
KWOTA DOTACJI PRZYZNANA PRZEZ KOMISJĘ
1
14/LGD/38/DL7-LOG/2010
Zespół Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
Rada Rodziców przy Zespole Szkół
" Apteka w naszym ogródku"
6000
2
8/LGD/38/DL7-LOG/2010
Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia
Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia
"Kociewski przegląd muzyki Country"
5950
3
11/LGD/38/DL7-LOG/2010
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska
Grupa niefor. "Dla Zdrowia"
"II DzieńDla Zdrowia w Kaliskach"
5830
4
19/LGD/38/DL7-LOG/2010
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Osiecznej
Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Osiecznej
" Mały aktor- duży widz"
5000
5
22/LGD/38/DL7-LOG/2010
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska
" Rowerem po obrzeżach gminy Kaliska"
5700
6
3/LGD/38/DL7-LOG/2010
Stowarzyszenie Miłośników ziemi Osieczańskiej
Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Osiecznej
"Wybierz gimnastykowanie -nie kwękanie"
4289
7
13/LGD/38/DL7-LOG/2010
Kółko Rolnicze- KGW Nowy Wiec
Kółko Rolnicze- KGW Nowy Wiec
"Promujemy naszą wieś, aby pamięć o niej nieść"
5200
8
6/LGD/38/DL7-LOG/2010
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia
Koło Gospodyń Wiejskich Koteże
"Trzymaj się zdrowo- to jest cool"
3780
9
1/LGD/38/DL7-LOG/2010
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia
Koło Gospodyń Wiejskich Karszanek
Z kijkami po Kociewskiej ziemi
3860
10
5/LGD/38/DL7-LOG/2010
UKS "Włóczykij"
UKS "Włóczykij"
"Na Kociewiu historia przeplata się z naturą, aktywność z odpoczynkiem, tworząc wspaniały efekt- Osiek"
4920
11
10/LGD/38/DL7-LOG/2010
Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu
Malarze amatorzy
"Skórzeckie pejzaże przez cztery pory roku"
5700
12
16/LGD/38/DL7-LOG/2010
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
Gminne Koło PZERiI w Kaliskach
" Bądź artystą- twórz piękno"
6000
13
12/LGD/38/DL7-LOG/2010
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bobowie
Rada SołeckaBobowotajnią Koni Urbanowo
" I Piknik z końmi Bobowo Cup 2010 - 3 lipca 2010"
3771