opis_strony2
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 29 czerwiec - 27 lipiec PDF Print Email
l, d, F Y H:i

27 lipec 2012 rok

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach konkursu nr 8 na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W ciągu najbliższych dni zwołane zostanie posiedzenie Rady, na którym ocenione zostaną wnioski pod względem spełniania kryteriów wyboru oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

ZAŁĄCZNIK NR 2 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu

strona_nowa
2 sierpień 2012 rok

Odbyło się pierwsze posiedzenie Członków Rady LGD, ocenie poddano 11 operacji, które w drodze głosowania uznano za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski spełniają również kryteria wyboru co odzwierciedla Lista ocenionych operacji.

  ZAŁĄCZNIK NR 11 Lista operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR
  ZAŁĄCZNIK NR 15 Lista ocenionych operacji

strona_nowa
21 sierpień 2012 rok

Do biura LGD nie wpłynęły żadne odwołania od decyzji Rady LGD. Rada głosowała nad przyjęciem Listy operacji wybranych do finansowania, na której nie znalazły się dwa wnioski CHK/M/8/1/2012 oraz CHK/M/8/2/2012.

  ZAŁĄCZNIK NR 21 Lista operacji wybranych do finansowania
  ZAŁĄCZNIK NR 22 Lista operacji niewybranych do finansowania

strona_nowa

OGŁOSZENIE O NABORZE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI