opis_strony2
ODNOWA I ROZWÓJ WSI: 28 wrzesień - 26 października PDF Print Email
l, d, F Y H:i

26 października 2012 rok

Zakończyliśmy nabór wniksów w ramach konkursu numer 10 na działanie Odnowa i rozwój wsi. Do biura LGD wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok 3 517 462 zł. W ciągu kilku dni zwołane zostanie posiedzenie Rady, która oceni wszystkie wnioski. 

  ZAŁĄCZNIK NR 2 Lista złożonych wniosków
strona_nowa

8 listopad 2012 rok

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady LGD, która oceniła wnioski pod kątem spełniania kryteriów wyboru oraz zgodności operacji Lokalną Strategią Rozwoju. Na liście operacji zgodnych z LSR znalazły się wszystkie złożone wnioski, na liście operacji ocenionych znalazło się 11 wniosków w ramach dostępnego limitu środków.

  ZAŁĄCZNIK NR 11 Lista operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR
  ZAŁĄCZNIK NR 15 Lista ocenionych operacji
strona_nowa

26 listopad 2012 rok

Odbyło się drugie posiedzenie Rady LGD, w posiedzeniu wzięło udział 11 osób, co oznacza że obrady były prawomocne. Ponieważ do biura LGD wpłynęły trzy odwołania od decyzji Rady, Członkowie przystąpili w pierwszej kolejności do rozpatrzenia odwołania. Postanowiono iż wniosek nr CHK/ORW/10/11/2012 rozpatrzono pozytywnie.

  ZAŁĄCZNIK NR 21 i 22 Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania
strona_nowa

OGŁOSZENIE O NABORZE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI 

strona_nowa

PONOWNA OCENA WNIOSKÓW

W związku z kontrolą jakiej zostało poddane LGD dot. działania Odnowa i rozwój wsi, zobowiązani zostaliśmy do przeprowadzenia ponownej oceny wniosków i wyboru operacji do finansowania. Dnia 21 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej oraz Rady LGD, która w zmienionym składzie oceniła wnioski w ramach konkursu nr 10 ogłoszonego dnia 28 września 2012 r. Procedura oceny wniosków oraz kryteria wyboru na jakich pracowała Rada są obowiązujące na dzień ogłoszenia konkursu, czyli oceniano na tych zasadach jakie obowiązywały gdy wnioski wpłynęły do biura LGD.

  ZAŁĄCZNIK NR 15 Lista ocenionych operacji


Dnia 4 czerwca zakończyła się ponowna ocena konkursu Odnowa i rozwój wsi, Rada wybrała 12 projektów do dofinansowania natomiast 8 wniosków nie zmieściło się w limicie środków dostępnych w danym konkursie.
  ZAŁĄCZNIK NR 21 Lista wniosków wybranych do finansowania
  ZAŁĄCZNIK NR 22 Lista wniosków nie wybranych do finansowania