opis_strony2
UMOWA RAMOWA PDF Print Email
l, d, F Y H:i
Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje iż 23 maja 2016 r. w Gdańsku podpisano Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

  Aneks nr 5 do Umoway nr 00004-6933-UM1110002/15 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawarty w dniu 31.10.2018 r.)

                                Lokalna Strategia Rozwoju


  Aneks nr 4 do Umoway nr 00004-6933-UM1110002/15 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawarty w dniu 31.10.2018 r.)

                                Lokalna Strategia Rozwoju


  Aneks nr 3 do Umowy nr 00004-6933-UM110002 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawarty w dniu 08.08.2017 r.)

  Lokalna Strategia Rozwoju

  Kryteria wyboru operacji

  Procedura wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

  Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania

Aneks nr 2 do Umowy nr 00004-6933-UM110002/15 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawart w dniu 06.06.2017 r.)


Aneks nr 1 do Umowy nr 00004-6933-UM110002/15 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawart w dniu 19.07.2016 r.)
                                Lokalna Strategia Rozwoju        

                                Kryteria wyboru operacji
                                Procedura wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
                                Procedura wyboru "Operacji Własnych LGD"

 PLAN_KOMUNIKACJI.pdf

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 23 maja 2016 r.