opis_strony2
Dokumenty grantobiorcy
DOKUMENTY GRANTOBIORCY edycja XI PDF Print Email
l, d, F Y H:i

Przydatne dokumentyw realizacji projektów w ramach XI edycji Programu DZIAŁAJ LOKALNIE


  Porozumienie o współpracy z wolontariuszem

  Zezwolenie rodzica/opiekuna na wolontariat osoby niepełnoletniej

  Oświadczenie wolontariusza

  Przewodnik do umowy DL dla grantobiorców

  Prośba o dokonanie zmiany w harmonogramie / budżecie

  Przykładowe zestawienie dokumentów finansowych

  Przykładowy opis dokumentu finansowego/niefinansowego - wkład  własny

  Przykładowy opis dokumentu finansowego - z dotacji

  Umowa o współpracy w realizacji projektu Działaj Lokalnie

  Raport końcowy grantobiorcy - wzór

  Zaświadczenie o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych

  Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć

  Zgoda na wykorzystanie wizerunku

  Klauzaula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 
DOKUMENTY GRANTOBIORCY edycja X PDF Print Email
l, d, F Y H:i

Przydatne dokumentyw realizacji projektów w ramach X edycji Programu DZIAŁAJ LOKALNIE

 Porozumienie o współpracy z wolontariuszem

 Zezwolenie rodzica/opiekuna na wolontariat osoby niepełnoletniej

 Oświadczenie wolontariusza

 Przewodnik do umowy DL dla grantobiorców

 Miesięczna karta aktywności Wolontariusza

 Oświadczenie partnera darczyńcy

 Zasady komunikacji i promocji dla grantobiorców

 Prośba o dokonanie zmiany w harmonogramie / budżecie

 Przykładowe zestawienie dokumentów finansowych

 Przykładowy opis dokumentu finansowego/niefinansowego - wkład  własny

 Przykładowy opis dokumentu finansowego - z dotacji

 Umowa o współpracy w realizacji projektu Działaj Lokalnie X

 Umowa dotacji DL

 Raport końcowy grantobiorcy - wzór

 Zaświadczenie o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych 1

 Zaświadczenie o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych 2

 Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 
PRZYDATNE DOKUMENTY DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE PDF Print Email
l, d, F Y H:i
Drodzy beneficjenci Programu Działaj Lokalnie VIII. Poniżej znajdują się wszelkie dokumenty jakie moga być Państwu przydatne w realizacji swoich projektów w ramach Działaj Lokalnie. Oczywiście wszystkich wykorzystać nie trzeba ale mogą one stanowić dla Państwa pewną wskazówkę, jak wykonywać określone zadania.

 

PLIKI DO POBRANIA

 Liczydło - rachunek do umowy o dzieło bez przeniesienia praw

 Liczydło - rachunek do umowy o dzieło z przeniesieniem praw

 Miesięczna karta aktywności wolontariusza

 Oświadczenie o prawach autorskich

 Wzór pełnomocnictwa

 Wzór porozumienia

 Raport kasowy

 Wzór umowy o dzieło bez przeniesienia praw autorskich

 Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

 Zał. 3 wniosek o wypłatę dodacji dla grantobiorców

 Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontariuszy

 Zestawienie faktur

 Zezwolenie rodziców dot. niepełnoletniego wolontariusza

 Regulamin konkursu 2013

 Budżet Grantobiorcy