opis_strony2
Archiwum projektów
KATALOG TURYSTYKI WIEJSKIEJ 2012 PDF Print Email
l, d, F Y H:i
 

                                             
pr_wspolpracy_2
     
  pr_wspolpracy_1   

W KASZUBSKICH I KOCIEWSKICH PROGACH -

KATALOG TURYSTYKI WIEJSKIEJ     
Katalog turystyki wiejskiej to projekt współpracy czterech lokalnych grup działania, którego celem jest zintegrowany rozwój turystyki wiejskiej regionu Kaszub i Kociewia w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez wspólną promocję oferty agroturystycznej w sezonie 2012/2013. Przedsięwzięcie to wiąże się również z dywersyfikacją dochodów na terenach wiejskich w oparciu o rozwój turystyki wiejskiej. Efektem tej współpracy będzie stworzenie jednej kompleksowej oferty agroturystycznej dla Kociewia i Kaszub. Zebrane informacje wykorzystane w publikacji zostaną umieszczone na partalach internetowych poszczególnych LGD-ów co ułatwi promocję naszego terenu oraz ułatwi dostępność ofety szerokiemu gronu zainteresowanych.

Aby zrealizować projekt na odpowiednim poziomie zostanie zatrudniony Koordynator, który będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg prac związanych ze zbieraniem materiałów do katalogu, tj. danych o poszczególnych obiektach, zdjęć.

Zaletą tego katalogu jest to, że ujęte będą w nim wszystkie chętne gospodarstwa agroturystyczne. Budżet realizacji projektu szacuje się na kwotę 168 279,00 zł. natomiast nakład publikacji to 10 tys. sztuk.                                  
                                                                                           
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - REKONSTRUKCJA GRODZISKA W OWIDZU PDF Print Email
l, d, F Y H:i
                                     00433147        


Zapytanie ofertowe                
Formularz ofertowy
          

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu wybór wykonawcy przeprowadzenia szkolenia dla 1 przewodnika po grodzisku w Owidzu w ramach realizacji projektu "Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz - Gmina Starogard Gdański" ogłoszonym z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu ""Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz - Gmina Starogard Gdański"(Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPM.08.01.02-00-008/09-04), który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
       
loga_owidz

 
IV MARKA Z KOCIEWIA

Tytuł projektu:
Stworzenie systemu procedur do uruchomienia i promocji marki "Z Kociewia"
Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie jednolitego systemu procedur służących certyfikacji produktów i usług - przyznawanie marki "Z Kociewia".

Zakres projektu:
Projekt realizowany będzie w kilku etapach: prace nad sporządzeniem analiz i wykonanie ekspertyz; konsultacje społeczne; przygotowanie opracowania. Wszelkie działania uwzględniają współpracę z LGD Wstęga Kociewia, które również w ramach swoich działań przewiduje opracowanie procedur dotyczących marki. Ze względu na fakt, że zarówno LGD Chata Kociewia jak i LGD Wstęga Kociewia to LGD z obszaru Kociewia, uznano, że należy opracować procedury dla jednej marki kociewskiej dla produktów i usług wykonywanych z produktów kociewskich oraz usług wykonywanych na Kociewiu.
Przewiduje się, że wybór wykonawcy analizy zostanie dokonany w drodze procedury przetargowej. Jednakże uprzednio zespół specjalistów powołanych z osób zaangażowanych z LGD Wstęga Kociewia i LGD Chata Kociewia ustali zakres działań, i wymogów które należy wykonać i postawić przed wykonawcą w celu poprawnego sporządzenia odpowiedniej dokumentacji.

Read more...
 
MARKA Z KOCIEWIA - MATERIAŁY DO POBRANIA PDF Print Email
l, d, F Y H:i