opis_strony2
Dokumenty do pobrania
Operacje zgodne z ogłoszeniem nboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR PDF Print Email
l, d, F Y H:i

  LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z LSR - konkurs nr 1

  LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z LSR - konkurs nr 2

  LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z LSR - konkurs nr 3

 
DOKUMENTY CZŁONKA STOWARZYSZENIA PDF Print Email
l, d, F Y H:i

  OSWIADCZENIE_KANDYDATA_DO_RADY_STOWARZYSZENIA_1.doc

  WZOR_PENOMOCNICTWA_DO_WADZ.doc

  Deklaracja - OSOBY FIZYCZNE - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

  Deklaracja - SEKTOR GOSPODARCZY - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

  Deklaracja - SEKTOR SPOŁECZNY OSOBA PRAWNA - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

  Deklaracja - GRUPA NIEFORMALNA/JEDNOSTKA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

                                                                                                                                                                           
 
PROJEKT WSPÓŁPRACY PDF Print Email
l, d, F Y H:i

 Raport ewaluacyjny innowacyjnego projektu współpracy "Zwiększenie rozpoznawalności marki Kociewie poprzez zintegrowaną kampanię promocyjną" w kierunku dalszej skutecznej i innowacyjnej kampanii promocyjnej.

 
PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW PDF Print Email
l, d, F Y H:i

I Procedura oceny zgodności operacji z LSR
II Procedura oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru
III Procedura wyboru operacji
IV Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady

Załączniki do procedur

 
BADANIA NAD OBSZAREM OBJĘTYM LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU PDF Print Email
l, d, F Y H:i

  Raport 1 Kto ma na co potencjał
  Raport 2 Kto ma na co potencjał - diagnoza klienta
  Raport 3 Badanie obszaru LGD pod kątem zasobów oraz możliwej klienteli w kontekście wypracowania oferty w postaci produktu turystycznego 

  Raport - Badanie potrzeb i kierunków rozwoju na obszarze LGD "Chata Kociewia"  czerwiec 2015 r.

 
STAN REALIZACJI PRODUKTÓW PDF Print Email
l, d, F Y H:i

  Stan realizacji produktów w LGD według podpisanych umów na dzień 28 listapoad 2013 r.

 
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE PDF Print Email
l, d, F Y H:i

  Zestawienie rzeczowo-finansowe 2009 r.
  Zestawienie rzeczowo-finansowe 2010 r.
  Zestawienie rzeczowo-finansowe 1-6 2011 r.

 
WYKAZ MIESZKAŃCÓW GMIN PARTNERSKICH PDF Print Email
l, d, F Y H:i

  Stan ludności - pobyt stały - stan na 31.12.2012 r.

 
WALNE ZGROMADZENIA LGD CHATA KOCIEWIA PDF Print Email
l, d, F Y H:i

XVI Walne Zgromadzenie Członków - 15 marzec 2012 rok

 Zaproszenie na Walne

 Sprawozdanie finansowe za rok 2011

 Sprawozdanie z działalności LGD za rok 2011

 Sprawozdanie z działań w ramach Programu Działaj Lokalnie

 Preliminarz przychodów i wydatków na rok 2012

 Plan Pracy LGD na rok 2012

 
EWALUACJA STANU REALIZACJI LSR PDF Print Email
l, d, F Y H:i

 Raport ewaluacyjny za okres 2009-2011  

 
More Articles...
«StartPrev12NextEnd»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL