opis_strony2
Projekty zrealizowane
DL VII - 2011 rok PDF Print Email

NAZWA PROJEKTU: Aktywne Wysinianki
REALIZATOR PROJEKTU: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin
CEL PROJEKTU: Celem projektu było wykorzystanie nowych form jak dla mieszkanek Wysina wykorzystania czasu wolnego, pobudzenie kobiet do prowadzenia aktywnego trybu życia.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:  Projekt polegał na zaktywizowaniu społecznym mieszkańców, integracji oraz polepszeniu jakości życia na wsi. Zostały zorganizowane zajęcia ruchowe tj. aerobic, pilates. Przeprowadzona została prelekcja "Żyj długo i zdrowo",  a także festyn promujący zdrowy tryb życia oraz aktywność ruchową.
REZULTATY PROJEKTU:  Społeczność się zaktywizowała podczas wspólnego festynu. Kobiety są bardziej sprawne fizycznie dzięki ćwiczeniom fizycznym, mają więcej pewności siebie oraz nie wstydzą się swojego ciała.

NAZWA PROJEKTU: Chlebowe pyszności dla mieszkańców Mirotek i gości
REALIZATOR PROJEKTU: Miłośnicy Szkoły w Mirotkach
CEL PROJEKTU:  Głównym cele projektu było wzbudzenie w mieszkańcach Mirotek chęci powrotu do tradycji i korzeni poprzez wybudowanie pieca chlebowego oraz przeprowadzenie warsztatów związanych z tematyką zdrowej żywności itd.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:  
Projekt ten zakładał wybudowanie pieca chlebowego w miejscu spotkań mieszkańców oraz przeprowadzenie cyklu spotkań i szkoleń z następującej tematyki: - szkolenie "Zdrowa żywność",- spotkanie z rolnikami na temat: "Cztery zboża i orkisz",- spotkanie seniorów z wnuczętami: "Przynieś przepis na chleb ze starego zeszytu babci",- warsztaty pieczenia chleba dla dzieci, młodzież i chętnych mieszkańców.
REZULTATY PROJEKTU:  Mieszkańcy zżyli się ze sobą, głównie za sprawą wspólnej budowy pieca, cegiełka po cegiełce. Projekt poprawił komunikację międzyludzką. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i nabyli nowe umiejętności w zakresie zdrowego żywienia oraz pieczenia chleba.

Read more...
 
DL VII - 2010 rok PDF Print Email

NAZWA PROJEKTU: Kociewski Przegląd Muzyki Country
REALIZATOR PROJEKTU: Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia

NAZWA PROJEKTU: Skórzeckie pejzaże przez cztery pory roku
REALIZATOR PROJEKTU: Grupa nieformalna Malarze Amatorzy

NAZWA PROJEKTU: Bądź artystą- twórz piękno
REALIZATOR PROJEKTU: Gminne Koło PZERiI w Kaliskach

NAZWA PROJEKTU: Na Kociewiu historia przeplata się z naturą, aktywność z odpoczynkiem, tworząc wspaniały efekt- Osiek
REALIZATOR PROJEKTU: UKS "WŁÓCZYKIJ"

Read more...
 
DL VI - 2009 rok PDF Print Email

NAZWA PROJEKTU: Aktywność drogą rozwoju
REALIZATOR PROJEKTU: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

NAZWA PROJEKTU:Obozin Piknik Country
REALIZATOR PROJEKTU: Rada Sołecka Obozin 

NAZWA PROJEKTU: Twoja pomoc jest niezbędna
REALIZATOR PROJEKTU: Ochotnicza Straż Pożarna w Skarszewach

NAZWA PROJEKTU: Maszerujemy po Kociewiu
REALIZATOR PROJEKTU: UKS "WŁÓCZYKIJ"

Read more...
 
DL VI - 2008 rok PDF Print Email

NAZWA PROJEKTU: Silna jak Kociewianka
REALIZATOR PROJEKTU: Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia

NAZWA PROJEKTU: Przetworomania- by zimą żyło się lżej
REALIZATOR PROJEKTU: KGW Leśna Jania 

NAZWA PROEJKTU: Bądźmy razem- świetlica w Wysinie
REALIZATOR PROJEKTU: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

NAZWA PROJEKTU: Bądźmy razem- Liniewski Teatr Amatorski
REALIZATOR PROJEKTU: Młodzież oraz Klub Seniora w Liniewie 

Read more...