opis_strony2
Materiały do pobrania
Dokumenty LGD PDF Print Email
l, d, F Y H:i

Lokalna Strategia Rozwoju -  otwórz
Procedura wyboru wniosków -  otwórz
Kryteria wyboru wniosków -  otwórz

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PODDZIAŁANIU 19.2 PDF Print Email
l, d, F Y H:i

Uwaga!

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, udostępnione są do pobrania poniżej.


  Klauzule

  Klauzule do Karty wkładu rzeczowego

  Klauzule do Listy obecności

 
ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI PDF Print Email
l, d, F Y H:i

W związku z koniecznością wywiązania się przez Beneficjentów z realizacji wskaźników określonych w umowie o przyznaniu pomocy, prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej realizację operacji. Ankieta pozwoli Lokalnej Grupie Działania "Chata Kociewia" ocenić stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankietę należy wypełnić na podstawie rzeczywiście zrealizowanego zakresu operacji oraz faktycznie wydatkowanych i rozliczonych wniosków o płatność.

 ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI

 
WYKAZ MIESZKAŃCÓW PDF Print Email
l, d, F Y H:i

STAN LUDNOŚCI na dzień 31.12.2018

 STAN LUDNOŚCI na dzień 31.12.2016

  STAN_LUDNOŚCI_na_dzień_31.12.2015.pdf

 
OPIS STANOWISK PDF Print Email
l, d, F Y H:i

  Regulamin_zatrudniania_pracowników_w_zakresie_PROW_2014-2020.pdf

 
PLAN SZKOLEŃ PDF Print Email
l, d, F Y H:i

  PLAN_SZKOLEŃ.pdf

 
UMOWA RAMOWA PDF Print Email
l, d, F Y H:i
Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje iż 23 maja 2016 r. w Gdańsku podpisano Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

  Aneks nr 5 do Umoway nr 00004-6933-UM1110002/15 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawarty w dniu 31.10.2018 r.)

                                Lokalna Strategia Rozwoju


  Aneks nr 4 do Umoway nr 00004-6933-UM1110002/15 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawarty w dniu 31.10.2018 r.)

                                Lokalna Strategia Rozwoju


  Aneks nr 3 do Umowy nr 00004-6933-UM110002 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawarty w dniu 08.08.2017 r.)

  Lokalna Strategia Rozwoju

  Kryteria wyboru operacji

  Procedura wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

  Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania

Aneks nr 2 do Umowy nr 00004-6933-UM110002/15 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawart w dniu 06.06.2017 r.)


Aneks nr 1 do Umowy nr 00004-6933-UM110002/15 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawart w dniu 19.07.2016 r.)
                                Lokalna Strategia Rozwoju        

                                Kryteria wyboru operacji
                                Procedura wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
                                Procedura wyboru "Operacji Własnych LGD"

 PLAN_KOMUNIKACJI.pdf

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 23 maja 2016 r.

 
«StartPrev12NextEnd»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL